SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRZESINIE

Szkoła Podstawowa we Wrzesinie

Samorząd Uczniowski

zakładka w przebudowie

Publicznej Szkoły Podstawowej

we Wrzesinie


SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2019/2020


SKŁAD ZARZĄDU

 

Przewodniczący Samorządu - Mateusz Kempa kl. VI

Zastępca Przewodniczącego - Dariusz Kurek kl. VI

Skarbnik - Lena Gurtatowska kl. IV

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego


 

Pan Rafał Zasański

Pan Józef Sender

 


 

Samorząd Uczniowski jest najważniejszą organizacją uczniowską działająca w szkole jest tworzony jest on spośród członków samorządów klasowych. Jest on organem rządzącym, animatorem życia kulturalnego w szkole.
 
Dzięki pracy w samorządzie uczniowie rozwijają kreatywność, uczą się przedsiębiorczości, odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.ZADANIA
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
 • promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności w podejmowaniu wspólnych decyzji w sprawach szkoły,


 • informowanie dyrekcji, rady pedagogicznej oraz rady rodziców o wnioskach, opiniach i potrzebach uczniów, 


 • zwiększanie aktywności uczniów, rozwijanie zainteresowań i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,


 • promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad  ich przestrzeganiem,


 • organizowanie i zachęcanie uczniów do działań kulturalnych, oświatowych, sportowych, rozrywkowych i naukowych w szkole,


 • informowanie Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców o działalności SU.


AKCJE I DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 
 • W dniu 20 września 2018 roku odbyły się wybory samorządów klasowych, spośród których został wybrany Zarząd Samorządu Uczniowskiego – Mateusz Kempa (VI) - przewodniczący, Dariusz Kurek (VI) - zastępca przewodniczącego, Lena Gurtatowska (IV) - skarbnik. Opiekunami Samorządu zostali odpowiednio względem ilości głosów: Rafał Zasański oraz Józef Sender.

 • 30 września w szkole odbyły się obchody dnia chłopaka, z tej okazji chłopcy otrzymali od dziewcząt drobne upominki (lizaki w kształcie piłek).

 • Jesienią Samorząd Uczniowski w ramach zajęć świetlicowych przygotował ozdoby na okna w szkole w postaci kolorowych liści.

 • 14 października z inicjatywy Samorządu zorganizowano uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 • 8 listopada część dziewcząt z Samorządu włączyła się w przygotowania i organizację apelu z okazji Dnia Niepodległości.

 • W ramach zajęć świetlicowych samorząd przygotował dekorację na bal andrzejkowy, który odbył się 22 listopada.

 • Od dnia 2 grudnia został wprowadzony Regulamin Szczęśliwego Numerka. Prace nad regulaminem trwały od listopada. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i od początku grudnia codziennie rano losowany jest jeden numer, który przypisany jest numerowi ucznia w dzienniku. Wylosowany numer zwalnia ucznia z odpowiedzi lub niezapowiedzianej kartkówki w danym dniu.

 • Z inicjatywy Samorządu dzień 6 grudnia został ogłoszony dniem „Czapki św. Mikołaja”. Uczniowie, którzy tego dnia przyszyli w czerwonych czapkach nie byli pytani przez nauczycieli.

 • Przed Świętami Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski uczestniczył w przygotowaniach zimowego wystroju korytarza na pierwszym piętrze.