SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRZESINIE

12 grudnia godz.16.30 zebranie z rodzicami

Samorząd Uczniowski

zakładka w przebudowie

Publicznej Szkoły Podstawowej

we Wrzesinie


SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2019/2020


SKŁAD ZARZĄDU

 

Przewodniczący Samorządu - Mateusz Kempa kl. VI

Zastępca Przewodniczącego - Dariusz Kurek kl. VI

Skarbnik - Lena Gurtatowska kl. IV

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego


 

Pan Rafał Zasański

Pan Józef Sender

 


 

Samorząd Uczniowski jest najważniejszą organizacją uczniowską działająca w szkole jest tworzony jest on spośród członków samorządów klasowych. Jest on organem rządzącym, animatorem życia kulturalnego w szkole.
 
Dzięki pracy w samorządzie uczniowie rozwijają kreatywność, uczą się przedsiębiorczości, odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.ZADANIA
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
  • promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności w podejmowaniu wspólnych decyzji w sprawach szkoły,


  • informowanie dyrekcji, rady pedagogicznej oraz rady rodziców o wnioskach, opiniach i potrzebach uczniów, 


  • zwiększanie aktywności uczniów, rozwijanie zainteresowań i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,


  • promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad  ich przestrzeganiem,


  • organizowanie i zachęcanie uczniów do działań kulturalnych, oświatowych, sportowych, rozrywkowych i naukowych w szkole,


  • informowanie Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców o działalności SU.


AKCJE I DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 
Harmonogram działań w trakcie tworzenia