SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRZESINIE

Szkoła Podstawowa we Wrzesinie

Organizacja pracy szkoły

 Harmonogram spotkań z rodzicami - Plik do pobrania

 Ramowy plan dnia oddziału przedszkolnego 2019/20

 

 

8.00 - 8.20 - praca indywidualna, zabawy niekierowane – swobodne 

i samodzielne zabawy dzieci w różnych przestrzeniach, ćwiczenia poranne.

8.20 - 8.30- przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

8.30 - 9.00- śniadanie, czynności samoobsługowe.

9.00 - 9.30- realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

9.30 - 10.40 -spacery, wycieczki, zabawy organizowane i swobodne na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze.

10.40 - 11.10-realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

11.10 - 11.50 -ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zajęcia umuzykalniające.

11.50 - 12.00 - przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.

12.00 - 12.30- obiad, czynności samoobsługowe.

12.30 - 12.50 - odpoczynek, relaksacja, słuchanie muzyki, gry i zabawy w sali lub na dworze, praca indywidualna, aktywność własna dzieci według ich zainteresowań.

12.50 - 13.00-omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

 

Język angielski  - poniedziałek 9.00 - 9.30

                            - wtorek 9.00 - 9.30

Religia                 - środa 13.00 - 13.30

                             - piątek13.00- 13.30

 

 

 


 

Ważne informacje

 Dyrektor szkoły: mgr Anna Wasielewska

 

 


Sekretariat czynny: 7.00 - 15.00

 


Czas pracy szkoły: 7.00 - 15.30

 


Świetlica: 7.00 - 7.45; 11.30 - 16.30 (świetlica młodsza); 13.35 - 16.00                 (świetlica starsza)

 


Biblioteka: poniedziałek (7.45 - 8.00); wtorek (7.45-8.45); środa (12.30 - 12.45); piątek (7.45-8.00)

 


Pedagog szkolny: poniedziałek (10.00 - 14.00); wtorek (9.00 - 13.30);                     środa (9.00 - 14.30); czwartek (9.30 - 13.30); piątek (8.00 - 12.00)