SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRZESINIE

Szkoła Podstawowa we Wrzesinie

Bank bezcennych myśli


           Aby rozbudzić w uczniach fascynację, nauczyciel sam musi być zafascynowany przedmiotem, który wykłada. Iskra w jego oku, ton głosu i sposób, w jaki opowiada, stanowią dla innych nie zawsze uświadomiony, ale czytelny przekaz: „To, czym mamy się dziś zajmować, jest niezmiernie ciekawe!” Entuzjazm nauczyciela dzięki mechanizmowi odzwierciedlania i dostrajania5 przenosi się na uczniów. Takie współbrzmienie możliwe jest dzięki neuronom lustrzanym. Sposób przekazywania wiedzy i komunikowania się uruchamia w mózgu cały łańcuch reakcji inicjujących proces uczenia się. Ważną rolę odgrywa tu łączenie wiedzy kognitywnej z pozytywnymi emocjami. Badacze zajmujący się neuronami lustrzanymi podkreślają, że nasz mózg jest nastawiony na dobre relacje społeczne i w takich warunkach najefektywniej pracuje.

 

                                                      M. Żylińska „Neurodydaktyka”

 

          Nauczanie przyjazne mózgowi bazuje na ciekawości poznawczej uczniów, wykorzystuje silne strony mózgu, łączy wiedzę czysto kognitywną z emocjami, pozwala uczniom na stawianie hipotez i samodzielne szukanie rozwiązań, nie ogranicza się jedynie do czysto werbalnego przekazu, odwołuje się do wielu modalności i ułatwia łączenie pojedynczych informacji wspójną całość. Najistotniejszym elementem i warunkiem osiągnięcia sukcesu jest niewątpliwie odwołanie się do ciekawości poznawczej uczniów, drugim, nie mniej ważnym bezpieczna i przyjazna atmosfera. Ludzie są z natury ciekawi świata i chcą go rozumieć.Wszystko, co nowe, nieznane, nietypowe, tajemnicze, nie do końca wyjaśnione, przyciąga naszą uwagę.

 

                                                        M. Żylińska „Neurodydaktyka”

 

 „Życie to nie oddychanie, to działanie”.

          „Na wszystkich przedmiotach moglibyście nauczyć więcej przez działanie, nie przez słowa. Ponieważ dzieci łatwo zapominają to, co same powiedziały, i to, co im powiedziano, ale nie to, co zrobiły lub co im zrobiono. Odczucia są pierwszymi elementami poznania”.

                                                                        Jan Jakub Rousseau

 

Zadbaj o swój mózg

Ruch (zwłaszcza na powietrzu) sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu mózgu.

Dieta to podstawa! Mózg potrzebuje energii, ale niekoniecznie cukru.

Sen odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu mózgu w gotowości do reagowania na zmiany.

                                         dr K. Mikołajczyk „Gimnastyka umysłu

 

          „(…) dzisiaj liczy się bycie sobą. Ważne jest to, żeby rozpoznać własny potencjał, nauczyć się współpracować z innymi, nie odgradzać się i umieć nawiązywać relacje. Dziś trzeba być otwartym na nowe kontakty i kompromisy, trzeba rozwijać w sobie elastyczność i nie poddawać się naciskom, tworzyć wciąż nowe połączenia z dostępnych już informacji. Znaczenie kompetencji społecznych oraz takich cech, jak upór, kreatywność i nonkonformizm, jest dziś o wiele większe niż w minionym stuleciu. Tych zdolności nie można jednak nauczyć się na pamięć, nie da się ich też zmierzyć za pomocą kontroli wydajności”

 

                                             G. Huther „Wszystkie dzieci są zdolne”

 

          „…nawet największy talent ginie, gdy nie znajdzie się ktoś, kto go dostrzeże, kto będzie zachęcać dziecko do jego rozwijania. Co by się stało, gdyby rodzice Alberta Einsteina swojemu nieśmiałemu synowi wybili z głowy skłonność do marzycielstwa (…) gdyby niektórzy jego nauczyciele nie wykazywali się cierpliwością, czekając, aż odpowie na postawione pytanie.” (Wstęp do wydania polskiego)

          Odkrycie talentu nie jest łatwą sprawą… „Thomas Alva Edison, jeden z największych wynalazców w historii, był zawsze najgorszym uczniem w klasie, nauczyciele Marcela Prousta uważali jego wypracowania za beznadziejne, Pablo Picasso nigdy nie mógł zapamiętać kolejności liter w alfabecie, Giacomo Puccini bez przerwy oblewał egzaminy, a Paula Cézanne’a nie przyjęto do akademii sztuk pięknych.”

Mahatma Gandhe o swoich latach szkolnych mówił, że to „najbardziej nieszczęśliwy okres w jego życiu”. Ci ludzie są jawnym dowodem na to, jak ogromne możliwości tkwią w każdym dziecku.

 

                                        G. Huther „Wszystkie dzieci są zdolne”15.01.2018

 

Gdybym mogła od nowa wychować dziecko…
…malowałabym palcem częściej, niż nim wskazywała.
Mniej bym poprawiała, więcej przytulała.
Zamiast patrzeć na czas, dawałabym sobie czas, by patrzeć.
Mniej bym dbała o to, by wszystko wiedzieć; wiedziałabym raczej, jak lepiej dbać.
Częściej bym się z nim wspinała na drzewa i puszczała latawce.
Przestałabym bawić się w powagę, a poważniej bym się bawiła.
Przebiegałabym z nim więcej łąk i częściej przyglądałabym się gwiazdom.
Rzadziej bym szarpała, a częściej przytulała.
Rzadziej byłabym nieugięta, a częściej wspierała.
Najpierw budowałabym poczucie własnej wartości, a dopiero potem dom.
Nie uczyłabym zamiłowania do władzy, lecz potęgi miłości.
                         

                              Diane Loomans, z książki G. Dryden, J. Vos

                                           "Rewolucja w uczeniu"


2018.03.07

Jak trudnym procesem jest wychowanie młodego człowieka, wie każdy, komu dane jest przeżywać jedyną w swoim rodzaju przygodę zwaną rodzicielstwem. Oto kilka pozycji, które mogą okazać się przydatne w chwilach zwątpienia.  Miłej lektury :-)

                                                                             Iza Kędzierzawska 


               


2018.03.14

RODZICU ROZWIJAJ SAMODZIELNOŚĆ DZIECKA !!!

„Wychowywać, to znaczy nie uzależniać. Miłość nie może być bojaźliwa.
Rodzice często mają zwyczaj trzymania dziecka „pod kloszem”, wyręczania go.
To nie jest miłość, to zwykła zaborczość i wstrzymywanie rozwoju.
Czy tak ograniczone dziecko będzie umiało się zmagać z życiem, jeśli wcześniej nie nauczyło się pokonywania trudności? Nie uczyni tego, jeśli o wszystkim zawsze decydowali inni.
Za każdym razem, kiedy wykonujemy coś za dziecko, odbieramy mu część jego życia.”


                                                              Pellegrini Riccardi