SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRZESINIE

Szkoła Podstawowa we Wrzesinie

Konkurs Literacki

Międzyszkolny Konkurs Literacki "Dziecięcym piórem"


karta informacyjna


ulotka informacyjna


Klauzula zgody na rozpowszechnianie wizerunku