SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRZESINIE

20-31.01.2020r. FERIE ZIMOWE

Kadra

Anna Wasielewska

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Katarzyna Buchowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Martyna Burcz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Aneta Bujnowska

Funkcja: Logopeda, Nauczyciel, Wychowawca

Agnieszka Kabała

Funkcja: Nauczyciel

Izabela Kędzierzawska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Małgorzata Kinach

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Henryk Kita

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Kornas

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Elżbieta Pieklik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Anna Rekosz-Przystup

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Józef Sender

Funkcja: Nauczyciel

Iwona Szymańska

Funkcja: Logopeda, Nauczyciel

Jolanta Śmiarowska

Funkcja: Pedagog, Nauczyciel

Monika Wilczewska

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

Mariusz Wawrzyniak

Funkcja: Nauczyciel

Rafał Zasański

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wojciech Antoniuk

Funkcja: Pracownik obsługi

Genowefa Falacińska

Funkcja: Pracownik obsługi

Grażyna Górska

Funkcja: Administracja

Ewa Kaczmarczik

Funkcja: Pracownik obsługi

Iwona Noga

Funkcja: Pracownik obsługi

Dariusz Welke

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Miśko

Funkcja: Nauczyciel

Beata Szatkowska

Funkcja: Nauczyciel