SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRZESINIE
http://pspwrzesina.superszkolna.pl

26 kwietnia 2019 13:00 | Aktualności

Organizacja pracy szkoły w dniach 29-30.04.2019r. i 2.05.2019r.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

    Na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz zgodnie z harmonogramem pracy szkoły: 29-30.04.2019r. oraz 2.05.2019r.  są  dniami wolnym od zajęć dydaktycznych.

  W tym czasie  w szkole od godziny 7.30 do 15.30   organizowane  będą zajęcia opiekuńcze dla grupy 50 uczniów. Zachęcamy rodziców do skorzystania z oferowanej opieki ( mimo  braku  deklaracji skorzystania z niej).

 Od dnia 6 maja 2019r. kontynuujemy organizację pracy szkoły  według harmonogramu z przed strajku oświatowego (plan lekcji, dowozy uczniów pozostają bez zmian).

 

  Anna Wasielewska