WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY::Szanowni Państwo! W grudniu nie wnosimy opłat za obiady za styczeń. Za styczeń 2019r. płacimy od 01 stycznia 2019r. do 10 stycznia 2019r., a za luty 2019r. płacimy do 25 stycznia 2019r.

Aktualności

05 października 2018 07:40 | Aktualności

KONKURS FOTOGRAFICZNY "MOJA MAŁA OJCZYZNA"

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV - VIII do udziału w w konkursie, a oto jego regulamin:

 

REGULAMIN KONKURSU

1.Konkurs trwa od dnia 8 października 2018 r. do dnia 1 października 2019 r. i będzie odbywał się  w miesięcznych etapach w celu wybrania zdjęcia poszczególnego miesiąca.

2.Tematem fotografii biorących udział w konkursie muszą być miejsca przedstawiające piękno architektury i przyrody w krajobrazie Gminy Jonkowo.

3.Każdy uczestnik może przekazać na konkurs maksymalnie 2 zdjęcia w każdym miesiącu trwania konkursu

4.Zdjęcia można przynosić osobiście do organizatora do 20 każdego miesiąca na nośniku pamięci elektronicznej lub przesłać pocztą elektroniczną na adres mkinach@wp.pl

5.Fotografie powinny być zatytułowane, opisane ( jaki teren został sfotografowany)  i podpisane imieniem i nazwiskiem autora

6.Dostarczenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz o uzyskaniu zgody na publikację od osób  znajdujących się na fotografii.

7.Dostarczone zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej szkoły.

8.Zdjęciem miesiąca będzie zdjęcie, które uzyska największą liczbę punktów od jury konkursu.

9.Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej we Wrzesinie oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

10.Dwanaście zwycięskich zdjęć z całego  roku:

 - można będzie oglądać na szkolnej wystawie,

- zostanie opublikowane w formie szkolnego kalendarza na rok  2020.

 

                                                                 Małgorzata Kinach

                                  

Przeczytano: 70 razy. Wydrukuj|Do góry